Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Indien u Equal Money activeert, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, zoals hieronder gedefinieerd. Deze gelden als aanvulling op de Algemene voorwaarden van Van der Let & Partners . Bij overlap gelden deze voorwaarden als vervangend voor het deel van de algemene voorwaarden van Van der Let & Partners waar het betrekking op heeft. U wordt geadviseerd deze algemene voorwaarden van Equal Money aandachtig door te lezen.

2. Definities

2.1. Onder Equal Money wordt verstaan de App die elke dag de koersen bij werkt van vreemde valuta in uw administratie(s). Onder registeren of activeren van Equal Money wordt verstaan het inloggen op uw administratie omgeving en afnemen van Equal Money waarvoor u maandelijks abonnementsgeld betaalt via automatische incasso.

2.2. Onder ‘gebruiker’ wordt verstaan de abonnee die Equal Money gebruikt om dagelijks de actuele valutakoersen in de eigen administratie(s) bij te werken.

2.3. Onder ‘valuatiekoersen’ worden verstaan de door Equal Money uit andere bronnen uitgelezen wisselkoersen die worden geplaatst in de administratie(s) van gebruikers.

3. Eigendomsrechten & gebruiksvoorwaarden

3.1. Van der Let & Partners is eigenaar van alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en intellectuele eigendomsrechten van Equal Money.

3.2. Het is niet toegestaan om Equal Money te kopiëren of op welke wijze dan ook te verspreiden of aan te passen.

3.3. Equal Money wordt tegen betaling aangeboden. Het staat Van der Let & Partners vrij om op grond van welke redenen dan ook te besluiten om de abonnementskosten van Equal Money te verhogen.

4. Systeemvereisten

4.1. Voor het gebruik van Equal Money dient gebruiker te beschikken over dezelfde systeemvereisten die gelden voor het gebruik van een online boekhoudpakket.

4.2. De systeemvereisten van Equal Money zijn onderhevig aan nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten die zich in de toekomst zullen voordoen.

5. Beschikbaarheid

5.1. Van der Let & Partners zal zijn uiterste inspanning verrichten om er voor te zorgen dat Equal Money beschikbaar is voor gebruik.

5.2. Van der Let & Partners is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van Equal Money of voor technische problemen bij het activeren van Equal Money.

6. Beperking aansprakelijkheid: herkomst valutakoersen

6.1. Van der Let & Partners is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit onjuiste of onvolledige informatie van welke aard dan ook die is ontstaan of zou kunnen ontstaan zijn door het gebruik van Equal Money en de opgeleverde valutakoersen.

6.2. Van der Let & Partners is niet aansprakelijk voor wijzigingen in valutakoersen die zich hebben voorgedaan na de dagelijkse update van de valutakoersen door Equal Money vanuit andere bronnen.

6.3. Van der Let & Partners is niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik van Equal Money door gebruikers of door derden.